Agenda konferencji

 • 8:00 - 9:00 Rejestracja na konferencję
 • 9:00 - 9:10 Otwarcie konferencji i prezentacja planu dnia
 • 9:10 - 9:45 Sesja Networkingowa
 • 9:45 - 10:15 Technologie marketingowe XXIw.
 • 10:20 - 10:50 Budowanie strategii marketingowych
 • 10:50 – 11:05 Przerwa kawowa
 • 11:10 – 11:40 Ekonomia wdzięczności w praktyce.
 • 11:45 – 12:15 Technologie budowania marki osobistej.
 • 12:20 – 12:50 Branża przyszłości
 • 12:55 – 13:25 Biznes, bankructwo, satysfakcja
 • 13:25 – 14:25 Przerwa obiadowa
 • 14:25 – 14:35 Konkursy i losowanie
 • 14:35 – 15:20 Rozwój biznesu w praktyce
 • 15:25 – 15:55 Lead Generation w praktyce
 • 16:00 – 16:30 Najnowsze modele promocji w Internecie
 • 16:35 – 17:05 Treści video w sprzedaży
 • 17:05 – 17:25 Przerwa kawowa
 • 17:30 – 19:35 Sesja Q&A
 • 19:35 – 19:45 Oficjalne zakończenie imprezy + afterparty